Gegevensbescherming - Sollicitatieprocedure

Hieronder leggen we uit hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken in het kader van een sollicitatie en geven we verdere relevante informatie in deze context. Deze wervingssite en het e-recruiting systeem worden beheerd door TECHNOLIT GmbH, Industriestrasse 8, 36137 Großenlüder, Duitsland, als de verantwoordelijke organisatie. Door akkoord te gaan met ons privacybeleid voor werving en selectie stemt u ermee in dat TECHNOLIT uw gegevens mag opslaan, gebruiken en verwerken ten behoeve van sollicitatie, werving en indienstneming. De persoonlijke gegevens die u invoert op de website zullen worden verzameld, verwerkt en gebruikt door TECHNOLIT uitsluitend voor de doeleinden van de verwerking van sollicitaties en in het wervingsproces. TECHNOLIT bewaart en verwerkt uw gegevens vertrouwelijk in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Registratie is uitsluitend bedoeld voor meerderjarige personen. Ouders of wettelijke voogden kunnen verantwoordelijk zijn voor de bescherming van de privacy van hun kinderen. Als je jonger bent dan 18 jaar, hebben we om juridische redenen de toestemming van je wettelijke voogd nodig. U verklaart hierbij tevens dat u ten minste 18 jaar oud bent of dat uw wettelijke vertegenwoordigers - indien u jonger bent - instemmen met uw sollicitatie.

Vacatures bij TECHNOLIT worden vervuld in samenwerking tussen de verantwoordelijke medewerkers van onze HR-afdelingen en de lijnmanagers van de vakafdelingen. De leidinggevenden van de gespecialiseerde afdelingen, evenals de medewerkers van onze HR-afdelingen, kunnen behoren tot verschillende bedrijven van de Lang Group.

TECHNOLIT neemt veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden en onbevoegde openbaarmaking. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen. De gegevensoverdracht tussen uw lokale browser en ons e-recruiting systeem is versleuteld. Om te solliciteren naar een functie, bevestigt u uw sollicitatie door het vakje "Accepteer privacybeleid" aan te vinken voordat u de sollicitatie verstuurt.

Uw gegevens worden alleen toegankelijk gemaakt voor en verwerkt door medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het vervullen van deze functie. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat deze gegevens correct en waarheidsgetrouw zijn. U kunt de door u verstrekte gegevens op elk gewenst moment bekijken, bijwerken en verwijderen.

U kunt uw sollicitatie op elk moment intrekken en wordt dan niet langer in aanmerking genomen in het verdere wervingsproces. U hebt daarom het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens op elk gewenst moment in te trekken met werking voor de toekomst. Het enige wat u hoeft te doen is een e-mail sturen naar: karriere@technolit.de

Als uw sollicitatie door ons wordt afgewezen, worden uw gegevens binnen zes maanden na de afwijzing verwijderd. Als u ermee instemt dat uw sollicitatiegegevens ook worden gebruikt voor andere mogelijke functies binnen de bedrijvengroep, worden uw gegevens zes maanden na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderd.